Anno Accountants gaat verhuizen

Meer dan optellen

De financiële huishouding van je onderneming vereist constant onderhoud en aandacht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de eerste plaats bij de ondernemer. Je accountant heeft een ondersteunende, controlerende en adviserende rol. Toch is het belangrijk voor je dat je accountant alle mogelijke diensten aanbiedt. Daarom vind je bij Anno onder andere de volgende werkzaamheden onder één dak.

Diensten

Administratie

Je financiële administratie wordt door Anno verwerkt of Anno controleert de door jou geboekte administratie. Anno adviseert graag over de meest effectieve wijze van administreren. Bovendien heeft Anno uitgebreide kennis in huis over verschillende softwarepakketten. Werk je met financiele softwarepakketten, maar overweeg je een overstap? Anno adviseert of dit voordelen biedt.

Accountantswerkzaamheden

Accountantswerkzaamheden bestaan onder andere uit het samenstellen en bespreken van tussentijdse cijfers en jaarstukken, het begeleiden in het koop- of verkoopproces van je onderneming, het beoordelen van de subsidiemogelijkheden en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Bij deze werkzaamheden zijn wij gebonden aan de gedrags- en beroepsregels waardoor je er op kunt vertrouwen dat wij als accountants integer, objectief, deskundig en discreet zijn. Daarnaast zijn wij door onze permanente educatieverplichting op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Prognose en bedrijfsplan

Wil je weten of een investering zin heeft, of wil je weten wat de terugverdientijd is? Anno kan je van een gespecificeerde prognose voorzien die je bijvoorbeeld kan gebruiken bij het aanvragen van een financiering.

Denk je aan het aanpassen van je bedrijfsplan of overweeg je een compleet nieuw plan op te stellen? Anno beoordeeld bijvoorbeeld het financiële stuk van uw bedrijsplan en geeft u een realistische kijk op uw doelstellingen en aannames.

Fiscale aangiftes

Anno Accountants verzorgt op basis van de verwerkte financiële administratie periodiek de aangifte omzetbelasting. Ook voor het verzorgen van de erf- en schenkbelasting kun je bij ons terecht.

Daarnaast verzorgen wij de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting aan de hand van de opgestelde jaarrekening. Je mag van ons verwachten dat de aangifte op een correcte en onderbouwde manier ingediend wordt, waarbij zo veel mogelijk fiscale voordelen worden benut. Vanzelfsprekend wordt deze aangifte vooraf uitgebreid met u besproken.

Fiscaal advies

Van je accountant verwacht je dat hij altijd op de hoogte is van de ontwikkelingen in fiscale wet- en regelgeving. Anno is up-to-date en beoordeelt of deze veranderingen mogelijkheden bieden voor je bedrijf.

Heb je zelf fiscale vragen, specifiek of juist overkoepelend van aard. Anno weet raad.

Salarisadministratie

Bij salarisadministratie moet je denken aan zaken als loonstroken, loonaangiften, loonjournaalposten en jaaropgaven, alsmede het onderhouden van de contacten met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Deze werkzaamheden dienen correct en tijdig uitgevoerd te worden teneinde onrust in je organisatie te voorkomen. Anno ontzorgt door je complete salarisadministratie uit handen te nemen. Daarnaast bieden wij je advies op het gebied van contractuele of salaris gerelateerde vraagstukken.

 

 

Samenvattend

Heb je vragen over de diensten die Anno aanbiedt of wil je weten welke diensten voor jou iets kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek lichten wij onze diensten graag toe.

vrijblijvend gesprek?